newsletter

Amendă pentru nerespectarea GDPR – Enel Energie S.A

În urma unei plângeri înregistrate la ANSPDCP, societatea Enel Energie S.A. a fost sancționată contravențional cu două amenzi, fiecare în cuantum de 14.334,30 lei, echivalentul sumei de 3000 EURO pentru încălcarea:

  • principiului exactității, conform căruia datele trebuie să fie actualizate, luându-se toate măsurile necesare pentru a actualiza datele și a le șterge pe cele inexacte – art. 5 alin. (1) lit. d);

  • principiului responsabilității, conform căruia operatorii trebuie să demonstreze conformitatea prelucrărilor de date cu legea prin implementarea de măsuri și practici interne de protecție a datelor – art. 5 alin. (2);

  • principiului legalității prelucrării, conform căruia pentru prelucrare trebuie să existe cel puțin un temei juridic – art. 6 alin. (1) lit. a);

  • condițiilor privind consimțământul – art. 7 alin. (1);

  • dreptului la opoziție – art. 21 alin. (1).

Concret, societatea sancționată a prelucrat nelegal datele petentului, fără a putea face dovada obținerii consimțământului acestuia pentru transmiterea de notificări pe adresa de e-mail și fără respectarea principiului exactității. Pe lângă cele deja enumerate, operatorul nu a luat măsurile necesare pentru dezactivarea transmiterii de notificări, deși petentul își exercitase în mod repetat dreptul de opoziție.

Comunicatul ANSPDCP îl puteți găsi aici.