proiect

Sancțiuni GDPR. Vicii privind informarea, consimțământul, supravegherea video și stocarea datelor.

ANSPDCP a aplicat noi sancțiuni pentru încălcarea normelor GDPR. Acestea sunt: avertisment pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 și art. 13 din GDPR, amendă în cuantum de 23.893 lei, echivalentul a 5.000 euro, pentru încălcarea  dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 și art. 7 din GDPR, amendă în cuantum de 23.893 lei, echivalentul a 5.000 euro, pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 și art. 7 din GDPR, și avertisment pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) și e) și art. 6 din GDPR.

Persoana juridică sancționată, Entirely Shipping & Trading S.R.L., a încălcat prevederile care reglementează:

 • principiul responsabilității și regulile privind informarea persoanelor vizate – operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a asigurat o informare clară, completă și corectă a persoanelor vizate;
 • principiul reducerii la minimum a datelor, regulile privind legalitatea prelucrării și cele privind obținerea consimțământului – operatorul a prelucrat în mod excesiv datele cu caracter personal (imagini) ale angajaților săi prin intermediul camerelor video instalate în birourile în care aceștia își desfășoară activitatea și în locurile în care există dulapuri unde angajații își depozitează hainele de schimb (vestiare);
 • principiul reducerii la minimum a datelor, regulile privind prelucrarea categoriilor speciale de date și obținerea consimțământului – operatorul a prelucrat date biometrice (amprente) ale angajaților putând fi utilizate și alte mijloace pentru atingerea acestui scop, mai puțin intruzive pentru viața privată a persoanelor vizate;
 • principiul legalității, echității și transparenței, principiul limitării legate de scop, principiul limitării legate de stocare și regulile privind legalitatea prelucrării – operatorul a prelucrat ilegal datele cu caracter personal ale unui fost angajat prin utilizarea acestora în cadrul corespondenței prin poșta electronică, în scopul desfășurării activității societății, ulterior încetării relației contractuale cu acesta.

Constatări ale autorității

Conform celor constatate în cadrul investigației operatorul trebuia să:

 • facă dovada unui interes legitim justificat, în ceea ce privește sistemul de supraveghere video instalat la sediul său, care să prevaleze asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;
 • facă dovada consultării sindicatului sau, după caz, a reprezentanților angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
 • demonstreze că alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența;
 • aibă politici adecvate de protecție a datelor și a implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc;
 • prelucreze datele biometrice prin intermediul sistemului de control acces conform unor scopuri adecvate, relevante și limitate la ceea ce era necesar în raport cu scopurile în care erau prelucrate;
 • efectueze o evaluare a impactului asupra protecției datelor.

Măsuri corective

Autoritatea a aplicat operatorului și o serie de măsuri corective:

 • să asigure informarea corectă a persoanelor vizate prin comunicarea într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă a tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 din GDPR și în condițiile de transparență menționate la art. 12 din GDPR, precum și de a modifica documentele prin care se realizează în prezent informarea;
 • să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale în activitatea de monitorizare video, cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;
 • să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale în activitatea de control a accesului, cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;
 • să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale cu dispozițiile GDPR, prin realizarea unei politici de securitate și implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor.

Considerăm că printre măsurile aplicate Autoritatea trebuia să dispună efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (a cărei  lipsă a fost constatată) și interdicția de a mai prelucra date prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la sediul operatorului și prin intermediul sistemului de control acces până la data conformării acestuia. De asemenea, considerăm că indicarea unor măsuri mai clare cu privire la spațiile unde este permisă sau nu instalarea sistemului de supraveghere ar fi fost necesară (a se vedea măsurile dispuse de CNIL, despre care am scris aici.)

Comunicatul ANSPDCP referitor la sancționarea societății Entirely Shipping & Trading S.R.L. îl puteți găsi aici.