listele

Listele de susținători și GDPR

Listele de susținători – instrumente de colectare a datelor cu caracter personal de către partidele politice

Cu siguranță mulți dintre dvs. ați fost invitați să semnați pe listele de susținători folosite de partidele politice. Probabil ați observat că, pe lângă semnătură, este nevoie să furnizați mai multe date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, cetățenia, data nașterii, adresa datele actului de identitate (denumire/serie/număr). Aceste date trebuie să fie prelucrate conform legii iar drepturile dvs. trebuie să fie protejate. Modelul listei susținătorilor poate fi consultat aici.

Prin semnarea listei de susținere vă exprimați o opinie politică, aceasta încadrându-se în categoria datelor cu caracter special.

Am observat că majoritatea celor care strâng semnături pe listele de susținători nu oferă persoanelor vizate o minimă informare cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Simpla precizare că respectă GDPR-ul nu este suficientă.

Prevederi legale aplicabile

Prin Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, legiuitorul român a introdus o derogare pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și ONG. Conform legii, acestea pot prelucra date cu caracter personal și special, fără consimțământul expres al persoanei vizate, în vederea realizării obiectivelor acestora, dar cu condiția să se prevadă anumite garanții:

  1. informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. garantarea transparenței informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate;
  3. garantarea dreptului de rectificare și ștergere.

Char dacă există această derogare cu privire la obținerea consimțământului, partidele politice, în calitate de operatori, trebuie să respecte principiile generale ale GDPR în special cele privind legalitatea prelucrării, responsabilitatea, minimizarea, exactitatea și confidențialitatea prelucrării.

Cum ar trebui să acționeze partidele politice?

În activitatea de strângere a semnăturilor, mai înainte de a solicita semnătura și datele persoanelor vizate, reprezentanții partidelor politice trebuie informeze corect și complet asupra modului de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 13 din GDPR. Indiferent de derogarea făcută prin Legea nr. 190/2018, persoanele vizate trebuie să știe:

  • cine le prelucrează datele;
  • în ce scop și pe baza cărui temei juridic se face prelucrarea;
  • dacă datele lor vor fi sau nu transferate;
  • cât timp se vor prelucra;
  • ce drepturi au cu privire la modul de prelucrare a datelor lor;
  • dacă datele lor sunt prelucrate în cadrul unui proces decizional automatizat care include și crearea de profiluri.

În plus, persoanele care sunt implicate în activitatea de completare a listelor de susținători trebuie să fie instruite cu privire la legislația privind protecția datelor și cu privire a obligațiile și răspunderea lor în ceea ce privește respectarea legislației privind protecția datelor și a confidențialității.