sancțiuni

Sancțiuni noi pentru angajatori – reglementarea hărțuirii morale la locul de muncă

Modificarea și completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

În Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020 a fost publicată Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Pe lângă o serie de modificări care se referă la hărțuirea morală la locul de muncă, actul normativ prevede și obligații noi pentru angajatori a căror neîndeplinire se sancționează cu amenda.

Ce este nou?

 • sunt introduse prevederi referitoare la hărțuirea morală la locul de muncă – este definită noțiunea de hărțuire morală la locul de muncă, sunt menționate formele de manifestare ale acesteia, se prevede că stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă și că angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului;
 • se introduce obligația angajatorului de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă;
 • se prevede că intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită;
 • se introduce sancționarea hărțuirii morale la locul de muncă săvârșită de către un angajat, aceasta fiind contravenție, și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
 • în cazul angajatorului constituie contravenție și se sancționează cu amendă
  • neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă – amenda aplicabilă este de la 30.000 lei la 50.000 lei;
  • stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă. – amenda aplicabilă este de la 50.000 lei la 200.000 lei
 • sunt prevăzute soluțiile pe care le poate dispune instanța de judecată, soluții pe care le poate lua și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă (exceptând obligarea angajatorului la modificarea evidențelor disciplinare ale angajatului);
 • se prevede că neaducerea de către angajator la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Consiliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei;
 • este abrogată prevederea privind prescrierea sancțiunilor contravenționale în termen de 6 luni de la data soluționării petiției de către Consiliu.

Ce obligații noi au angajatorii?

 • să ia orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă – nerespectarea se sancționează cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
 • să nu stabilească (în orice formă) reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă – ignorarea prevederii se sancționează cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei.

Aceste noi obligații presupun revizuirea regulilor și procedurilor interne (chiar și cele nescrise), inclusiv a Regulamentului intern al unității pentru a se asigura că noile prevederi sunt respectate.

Textul integral al actului normativ poate fi consultat aici.