ONG

ONG – S-a prelungit termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

În Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 142 din 19 august 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor.

Data de 1 noiembrie 2020 este termenul până la care se poate depune declarația privind beneficiarul real, pentru anul 2020.

Același termen se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Inițial, termenul a fost 21.07.2010, iar ulterior a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, termen care a expirat la 14/08/2020.

Textul O.U.G. nr. 142/2020 poate fi consultat aici.