100% rasă autohtonă

Vești bune pentru fermieri: a fost aprobat logotipul „100% rasă autohtonă“

Fermierii își vor putea evidenția produsele cu eticheta 100% rasă autohtonă în cazul în care acestea provin de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Recent a fost publicat un act normativ care reglementează utilizarea voluntară a logotipului 100% rasă autohtonă privind autenticitatea produselor de origine animală, precum și stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia. Este vorba despre Legea nr. 190/2020 care are în vedere susținerea fondului genetic al raselor și menținerii diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic, care fac parte din lista raselor autohtone din România, menționate în anexa nr. 1 a legii.

Scopul legii este de a îmbunătăți producția și comercializarea produselor provenite de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Versiunea bicromatică a mărcii este prezentată mai jos:

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt producătorii agricoli:

  • persoane fizice și juridice;
  • persoane fizice autorizate;
  • întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
  • cooperativele agricole constituite conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004,

Entitățile responsabile de rase sunt entitățile care conduc registre genealogice sau evidențe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România și sunt recunoscute de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ (ANZ). Acestea sunt solicitanții logotipului „100% rasă autohtonă“ și stabilesc „Caietul de sarcini”, setul de condiții în baza căruia un beneficiar poate utiliza logotipul 100% rasă autohtonă pe produsele provenite de la acesta.

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) dețin animale de rasă încadrate în una dintre rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1, conform deciziei emise de ANZ;

b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidențele zootehnice;

c) înființează și conduc evidențele primare în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic;

d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Textul integral al legii poate fi consultat aici.