libere

Modele de acte (editabile) – Cererea și declarația cerute conform OUG 147/2020

În nr. 8 al Newsletter-ului, la rubrica „Noutăți legislative” am scris despre O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV- 2.

Conform acestei ordonanțe, părinții au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, cerere care se depune la angajatorul acestuia, și care trebuie să aibă anexate:

  • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte;
  • o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3);
  • dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Prin Ordinul nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 au fost aprobate modelul cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți.

Pentru cei care au nevoie de aceste formulare, le-am pregătit în format editabil. Formularele pot fi descărcate folosind link-urile de mai jos:

Dacă doriți să aflați despre noutățile legislative de interes general, nu uitați că în fiecare luni postăm update-ul juridic.