newsletter

S-au modificat formularele pentru solicitarea indemnizației de 75%!

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 s-a aprobat modelul documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În data de 22 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.426/2020 care modifică și înlocuiește Anexa ordinului inițial. Documentele menționate în Anexă sunt:

  • cererea;
  • declarația pe propria răspundere;
  • lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, poate fi găsit aici.