documente electronice

Documente electronice – Marcarea temporală

Marca temporală este o colecție de date în formă electronică, atașată în mod unic unui document electronic pentru a certifica faptul că anumite date în formă electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporală.

Marca temporală conține cel puțin următoarele elemente:

 • amprenta atașată documentului electronic supus marcării;
 • data și momentul de timp aferente documentului supus marcării, exprimate în timp universal;
 • informații care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală;
 • numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală.

Documente electronice – etape marcare temporală

Etapele pentru marcarea temporală a unui document electronic sunt următoarele:

 • utilizatorul transmite furnizorului o cerere de emitere a mărcii temporale pentru un anumit document electronic. Cererea va conține amprenta digitală a documentului pentru care se face cererea, amprentă creată prin intermediul aplicării unei funcții hash-code asupra documentului;
 • într-un interval de timp stabilit prin politica de marcare temporală, furnizorul de servicii de marcare temporală execută următoarele operațiuni asupra amprentei digitale a documentului primit de la utilizator, folosind un sistem informatic sigur, care îndeplinește cerințele de securitate prevăzute la art. 4 din Legea nr. 451/2004:
  • aplică informația de timp, raportându-se la baza de timp;
  • aplică celelalte date prevăzute de Legea nr. 451/2004 și orice alte date prevăzute în politica sa de marcare temporală care nu contravin prevederilor legale și standardelor recunoscute în materie;
  • semnează electronic cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat;
 • în urma acestor operațiuni rezultă marca temporală care este transmisă utilizatorului.

Terții pot verifica autenticitatea mărcii temporale pe baza documentului original, a mărcii temporale, a cheii publice a furnizorului de servicii de marcare temporală și a funcției hash-code utilizate pentru crearea amprentei digitale a documentului.

Marcarea temporală a documentelor electronice este o măsură de securitate și se folosește pentru a se împiedica modificarea ulterioară a datelor dintr-un document electronic.

Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală poate fi consultat aici.