Entries by Roxana

Ghid autorizare activități la Registrul Comerțului

Atunci când o companie înființează un sediu, principal ori secundar, unde desfășoară activități, ea trebuie să obțină de la Registrul Comerțului autorizare pentru acele activități. Știm că pentru antreprenori, în special cei aflați la început de drum, pare extrem de dificil să se ocupe de aceste formalități. Așa că venim în sprijinul vostru, dragi antreprenori, […]

Prevention law – updates for the beginning of 2018

We talked about the prevention law previously here, but in the meantime the things have changed a little bit. The law has been approved in December 2017, but without stating the list of the contraventions to which it applies. The lawmakers transferred to the governors the task of making this list through a Government Decision. […]

RGPD. Informarea persoanei vizate – principalele puncte de atins

Ca și în legislația actuală din materia protecției datelor personale, prin RGPD s-a prevăzut obligația informării persoanei vizate la momentul preluării consimțământului său cu privire la numeroase aspecte. Însă spre deosebire de prezent, RGPD subliniază o importanță crescută a acestei informări și instituie informații suplimentare de comunicat către cei cărora operatorii le prelucrează datele. 1. […]

RGPD – Cine trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor? (V – Categorii speciale de date)

Încheiem seria de articole privind responsabilul cu protecția datelor personale cu explicații despre noțiunea de categorii speciale de date. Categorii speciale de date În sfârșit, avem o noțiune definită clar de RGPD prin art. 9 alin. (1): sunt categorii speciale de date cu caracter personal acele date „care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, […]

RGPD – Cine trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor? (III – Monitorizare periodică și sistematică)

Continuăm seria explicațiilor privind noțiunile problematice ale art. 37 din RGPD cu aceea de ‘monitorizare periodică și sistematică’. Monitorizarea periodică și sistematică Nici în acest caz RGPD nu ne oferă o definiție expresă, cu atât mai mult cu cât în fapt avem trei noțiuni: „monitorizare”, „periodic” și „sistematic”. Putem, însă, să extragem anumite explicații ale […]

RGPD – Cine trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor? (I)

Începem astăzi o serie de articole despre noul concept introdus de RGPD de ”responsabil cu protecția datelor personale” (Data Protection Officer – DPO). Facem o analiză a dispozițiilor legale, dar și a instrucțiunilor Grupului de lucru ”Articolul 29” și a recomandărilor autorității românești din domeniu, astfel încât să răspundem la întrebarea ”Cine trebuie să desemneze […]

RGPD – Consimțământul persoanei vizate

Din mai 2018, persoanele vizate cărora li se colectează si prelucrează date cu caracter personal își vor acorda consimțământul în condiții diferite decât în prezent. Astfel, Regulamentul European definește consimțământul persoanei vizate ca fiind ”orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau […]

Prevention law – news alert

Today, the senators discussed and voted for the Prevention law. The next step is the vote in the Deputies Chamber, which is the decisional chamber from the parliament. For more information on this subject, we explained the law here. Still, the draft law may suffer changes due to amendments that the deputies may submit before voting. […]

Legea insolvenței persoanei fizice – Update

Așa cum ne așteptam, Legea insolvenței persoanei fizice nr. 151/2015 nu a intrat în vigoare nici astăzi. Astfel, deși data de 1 august 2017 era deja a doua amânare, nici aceasta nu pare să fie un moment potrivit pentru autorități să înceapă să pună în aplicare normele care ar putea ajuta persoanele de bună credință […]

Insolvența persoanei fizice – un nou început?

La 1 august 2017 intră în vigoare Legea insolvenței persoanei fizice nr. 151/2015.  Asta deși ea este adoptată și publicată în Monitorul Oficial din anul 2015, dar abia anul acesta s-au adoptat Normele de aplicare. Legea intenționează să ajute persoanele fizice aflate în dificultate financiară să își redreseze situația și să se descarce de datorii. În ce […]