RCA – o nouă lege

RCA are o nouă reglementare

În Monitorul Oficial nr. 431 de astăzi a fost publicată Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Prin adoptarea acestei legi sunt transpuse prevederile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, precum şi prevederile art. 21 alin. (2) și art. 181 alin. (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfășurarea activității de asigurare şi de reasigurare (Directiva Solvabilitate II).

Ce prevede noua lege?

Actul normativ reglementează:

 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA;
 • domeniul de aplicare a asigurării RCA, respectiv persoanele care au obligația să încheie contracte RCA şi excepțiile de la această obligație, limitele teritoriale de aplicare, limitele de răspundere, obligațiile asiguratului, obligațiile asigurătorului RCA, riscurile acoperite și excluderile, elementele privind stabilirea și plata despăgubirilor, verificarea asigurării RCA, facilitățile și penalizările aplicabile asiguraților și asigurătorilor;
 • organizarea și funcționarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

În cuprinsul legii puteți găsi detalii privind:

 • obligativitatea încheierii contractului RCA;
 • excepții de la obligația încheierii acestuia;
 • încheierea, executarea și încetarea contractului RCA;
 • cazul asigurării RCA multiple;
 • riscurile acoperite și cazuri de neacordare a despăgubirilor;
 • cazul culpei comune;
 • cuantumul despăgubirilor;
 • drepturile și obligațiile asiguratului ș a asigurătorului RCA;
 • constatarea amiabilă de accident;
 • cererea de despăgubire și soluționarea acesteia;
 • plata despăgubirii;
 • cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate;
 • asigurarea de frontieră;
 • Biroul Asigurărilor de Autovehicule din România (BAAR) – organizare, funcționare și atribuții;
 • sancțiuni.

Cum se aplică noua lege?

Noua lege prevede și o serie de dispoziții tranzitorii. Astfel, actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a acestei legi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. Legea prevede expres că ea se aplică tuturor contractelor/polițelor de asigurare RCA emise după data intrării în vigoare a acesteia și în legătură cu toate prejudiciile ce se despăgubesc în baza acestora.

Noua lege RCA intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a legii se abrogă:

 • Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 19 septembrie 2016;
 • art. 51 şi art. 39 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

Noi obligații în sarcina A.S.F.

Astfel cum prevede art. 43 din lege, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, A.S.F. emite reglementări în aplicarea legii privind:

 • elemente ale contractului RCA, inclusiv reînnoirea acestuia şi riscurile acoperite;
 • condiții şi criterii de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;c) formatul poliţei de asigurare RCA;
 • modalitatea de constatare, evaluare a daunelor şi stabilire a despăgubirilor;
 • condiții de plată a despăgubirilor;
 • facilități și penalități aplicabile asiguraților;
 • lista documentelor necesare soluționării cererii de despăgubire;
 • criterii de aplicare a sistemului bonus/malus;
 • nivelul contribuțiilor și termenele de plată către BAAR, precum şi ale taxei de administrare a bazei de date;
 • modalitatea de avizare și înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor;
 • asigurările RCA aplicabile asiguraților cu risc ridicat;
 • modalitatea de decontare directă;
 • criteriile de risc, indicii de încărcare, coeficienții de majorare și/sau corecție ori alte instrumente utilizate în calculul tarifului de primă;
 • alte elemente referitoare la asigurarea RCA.

Dacă doriți să fiți mereu la zi cu noutățile și propunerile legislative relevante pentru dumneavoastră, ne puteți contacta aici.

Falimentul personal – noutăți

Falimentul personal – Normele metodologice au fost în sfârșit adoptate

Conform comunicatului de presă al Guvernului, falimentul personal are norme metodologice. În ședința din data de 09.06.2017, a fost adoptată o hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cunoscută și ca legea falimentului personal.

Hotărârea privind Normele de aplicare trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial

Pentru a putea fi puse în aplicare, Normele trebuie aprobate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial al României.

Legea nr. 151/2015 va intra în vigoare la data de 01.08.2017, așa cum s-a stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016.

Quick service for accessing information on companies in insolvency

Free services for checking up companies

Did you know that in Romania you may access free information on companies in insolvency from seven EU Member States? The Romanian Trade Register Office has implemented a quick service for accessing this kind of information.

Furthermore, this service is free of tax. Also, it was developed in a project run by the European Commission in collaboration with the insolvency registers of Austria, the Czech Republic, Estonia, Germany, the Netherlands, Romania and Slovenia.

Thus, the free information regards businesses that are subject to insolvency proceedings registered in the national registers of the above mentioned states. The information can be found here.

Check your business partners!

So, if you want to create a start up or if you want to finance a business in the U.E., using this service you may check your potential and current business partners by quickly accessing up-to-date and real-time information.

Also, the Romanian Trade Register Office offers free information regarding the companies mentioned in the Insolvency Proceedings Bulletin.  This information regards:

 • the name of the debtor;
 • the unique tax identification code;
 • the registration number;
 • the name of the procedural document published in the Insolvency Proceedings Bulletin;
 • the procedural document;
 • the number and date of the court file;
 • the court;
 • the bulletin number and the date of publication.

New regulations in real estate

Real estate market growth brings new rules for building reception

Lately, the real estate market has grown. Existing constructions are selling rapidly and investors have begun new residential projects. In this context, it is good to know what changes have occurred with regard to building reception.

The Romanian Government has approved the changing of H.G. no. 273/1994 regarding the reception of the construction works and related installations.

According to the new provisions the reception commission can no longer recommend postponing the reception but only admitting or rejecting the reception.

The new regulations do not apply to constructions for which the final reception is in progress when the new regulations enters into force.

However, the commission make the final reception according to the new regulations if previously  was made a reception with objections.

The recommendation below are very important!

The Reception Commission issues a decision that is not just a recommendation. Within 3 days the investor endorses the admission or rejection of the reception and signs the minutes at the end of the works.

If you are the investor but do not own the property, you must deliver to the owner the received construction.

Please note that you can’t use the building if the commission rejects the reception. In order to use the building you must make all the necessary remedies. Until then, you must put the building in a state of conservation by your care and expense.

If you are the the real estate owner you must organize the final reception within 10 days after the expiration of the warranty period.

Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul lor peste graniță

Cât de multe companii românești au curajul să se extindă cu business-ul peste granițele țării? Aceasta este una dintre întrebarile dezbătute la evenimentul “Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul lor peste graniță”, eveniment  la care echipa Start Lawyers a participat.

Antreprenori de succes și reprezentanți ai Guvernului României au vorbit despre provocările pe care firmele românești le întâmpină și modalitatea în care ele ar putea fi depășite.

Datele statistice arată că 22000 companii românești au avut în anul 2016 activitate de export, cu o valoare a exporturilor de 57,3 miliarde de euro, Automobile Dacia fiind cel mai mare exportator. Pe de altă parte, 83000 companii au avut activități de import, cel mai mare importator fiind tot Automobile Dacia.

Dar cum se poate efectua extinderea unei companii în alte state?

Speakerii au răspuns la această întrebare indicând două posibilități: fie prin cumpărarea unei firme deja existente pe piata externă, cu avantajul personalului achiziționat la pachet, fie prin deschiderea unui start-up, cu avantajul că nu trebuie continuat un business care deja a fost început de către altcineva.

Pentru evitarea riscului de eșec antreprenorii trebuie să cunoască foarte bine următoarele:

 • unde doresc să se extindă;
 • cu ce fel de produse doresc să se extindă;
 • ce fel de public țintesc;
 • ce buget au pentru extindere.

De asemenea,  este nevoie ca mai înainte de extindere aceștia să studieze bine piața respectivă și să fie foarte bine informați cu privire la modalitatea de a face afaceri acolo.  Buna înțelegere a riscurilor externe și a nevoii capitalului de muncă al lor reprezintă avantaje care nu sunt de neglijat. Un aspect important îl constituie și contactele deținute în țara respectivă cum ar fi prietenii sau chiar ambasadele care îi pot îndruma și pune în legatură cu alte persoane din domeniu, ce le pot facilita accesul pe piața respectivă.

În plus, o analiză importantă pentru extindere pe altă piață este cea SWOT, analiză care în acest caz se aplică simultan atât pe plan intern, la nivel de companie  (despre punctele tari și slabe ale companiei – SW), cât și pe plan extern (despre oportunitățile pieței noi, dar și pericolele acesteia ce pot afecta afacerea – OT).

Echipa Start Lawyers participă activ la evenimente, seminarii, conferințe în domenii de interes ale clienților noștri pentru că ne dorim să fim la zi cu informațiile, astfel încât să oferim cele mai bune sfaturi și să ne îmbunătățim continuu cunoștințele.

Cycling to the office and back – how can an employer contribute?

According to the World Health Organization, 15 minutes a day spent on bike can grow the length of life with up to 7 years.

The Romanian Parliament is debating a new draft law which aims to introduce the possibility for employers to encourage the use of bike by their employees on the way to the office or for other professional journeys.

Using the bike tickets that the employers offer, the employees may buy a new bike, cycle accessories, spare parts, maintenance tools or other equipment and can get maintenance services, like periodic inspections and repairs in an authorized workshop. These tickets can be offered once every 3 years and can’t exceed the amount of 1500 lei.

Also, the law provides a second type of bike tickets offered for each kilometer covered by the employee, of a maximum of 300 lei per year (0,33 lei per kilometer).

The amounts spent through the bike tickets are classified as social costs with limited deductibility (art. 25 par. 3b from Fiscal Code).

The initiators say that their project was inspired by the famous “Cycle to work” project which started in 1999 in Netherlands, Ireland and United Kingdom and hope that this law will force the authorities to build infrastructure for bicycles.

Start-up Nation Romania – Updates!

The implementation schedule and the new score for Start-up Nation Romania Program have been published.

According to this program the entrepreneurs with new businesses may obtain government support of 200.000 RON.

As the implementation schedule shows, registration will be done during May-June 2017, only online, no paper files required.

Along with the implementation schedule some new information regarding the program have been announced:

 • IT programming and production businesses will be favored;
 • will be awarded government support of 200.000 RON for companies that create a job;
 • will be eligible micro, small and medium enterprises (SMEs) established after January 30, 2017;
 • companies that will create at least two jobs, which will engage the fresh-graduates, those who will make 50% of expenditure on technological equipment  and those that will do innovative business will receive extra points.

EU funds for Agro hostels – special condition applied to start-ups

In sub-measures 6.2 and 6.4 respectively of the National Rural Development Program (RDP) for non-agricultural rural businesses can be obtained European funds worth between 70,000 euro and 200,000 euro. One popular business for these type of funds is the agro hostels.

For the RDP sub-measure 6.2 – “Support for the establishment of non-agricultural activities in rural areas” is provided a budget of 18.3 million euros for the projects that will finance different non-agricultural rural business.

According to the applicant’s guide in sub-measures 6.2 there are many conditions for obtaining this type of financing. However there is one special condition for start-ups that must be fulfilled for obtaining the funding: the shareholder that has the absolute majority (holding 50% + 1 / shares of the applicant) must prove that has conducted agricultural activity at the time of submission of the application.

This condition regards the previous experience of the applicant, condition that applies also to start-ups.

Business without corruption – what can we do for a healthier business environment?

On 7th and 8th of March, Start Lawyers team attended a very interesting workshop named “Business without corruption”, hosted by the Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), General Dynamics, General Dynamics European Land Systems – Mowag and TRACE International. The project was initiated in 2016 and is focused on U.S. best practices on anti-corruption tailored to the needs of Romanian companies.

As Romania is facing serious corruption problems, this workshop came at a very good moment with practical solutions for preventing and fighting against this phenomenon. It’s well known that corruption represents a serious setback on attracting foreign investments, setting-up international joint ventures or establishing partnerships with foreign companies and leads to unfair competition.

Corporate compliance program on anti-corruption

So, after a short presentation about the American Act against Foreign Corrupt Practices (FCPA) and its main provisions, the discussions were built around the corporate compliance program on anti-corruption that can and should be implemented by companies for developing a business without corruption, consisting of following elements:

 • Top level commitment (referring to the message coming from the top, which must be clear and use effective communication channels)
 • Risk assessments (approach that identifies high risk areas)
 • Due diligence (collecting reasonable information for each category of third party for reviewing the type of that third party, services being performed, country of operation and amount and type of payment to determine risk level)
 • Training and internal communications (includes periodic training for all employees, directors and offices on the company’s policies and procedures and applicable laws)
 • Monitoring and review (include and use audit rights, regular reviews of due diligence and updates of compliance program)
 • Documentation.

Every company should develop and implement an Anti-corruption Policy and a Code of Ethics/Conducts, both committing the company to a culture of compliance and to the anti-corruption standards in its business practices.

Also, the companies should have confidential reporting policies and procedures through which the employees and third parties are able to report misconduct or allegations of bribery and corruption.

Prevention by third party due diligence

The most sensitive element of the program seemed to be the third party due diligence that companies are encouraged to do, because of the reluctance of those third parties to this type of prevention. Since business inherently rely upon third parties to achieve a wide range of business objectives, the due diligence process is very important because it can build trust between the partners and cast away any doubt regarding the corruption problems that may occur. Due diligence should be applied consistently and be responsive to changes in structure, needs, laws and regulations. It may be performed internal, by compliance team or business team, or external, by law firms or due diligence providers.

Of course, the main challenge is to explain to that third parties why is this necessary or how this procedure is not questioning their integrity, but only brings business advantages.

Aligning to the standards

Although Romania is still behind U.S. regarding the corruption and the means to prevent it, we believe that soon more Romanian companies will align themselves with these standards and we encourage them to do so, as they need to make reliable partners for others and to develop a business without corruption.

Also, we hope that next time there will be more attendants to the workshop from the public sector, since they need to implement such measures too.

 

The Start Lawyers team is actively participating at events, seminars, conferences with topics related to areas of interest of our clients because we continuously seek to be updated with the latest information, so we can offer the best advises and constantly improve our knowledge.


Student Entrepreneurial Companies – the future of entrepreneurship in Romania

Starting with 23 February a new Order issued by Ministry of Education is regulating the Student Entrepreneurial Companies, a new-formed type of company designed to help young students and graduates in their first 3 years of graduation to develop their entrepreneurial skills.

According to it, these companies will be established by each university in Romania, being run by an executive board formed by teaching staff, tutors, local business people and students. Their main goal is to support, develop and encourage entrepreneurship in the universities, especially among students and graduates of higher education in order to increase competitiveness of universities in Romania, particularly by drafting guides related to business plans and/or project financing, mentoring, organizing events and competitions for start-ups and business ideas.

Furthermore, these companies will receive funding from the budget of the university, but the universities may also apply for grants and get other extra-budgetary resources.

The universities have a 6 months period to draft and adopt the inside rules and regulations for the companies’ activity.