Posts

Dreptul de retragere – Noi reguli aduse de O.U.G. nr. 174/2020

Dreptul de retragere – reglementare specială în contextul pandemiei

Prin O.U.G. nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, s-au adus unele modificări dreptului de retragere reglementat de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

În cuprinsul actului normativ amintit, sunt prevăzute reguli noi pentru dreptul de retragere în cazul evenimentelor și activităților culturale, festivalurilor și proiecțiilor cinematografice ce urmau a fi susținute pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autoritățile competente.

Noile reguli

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței regulile sunt:

  1. în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăși data de 30 septembrie 2021;
  2. în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator;
  3. în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.

Pe lângă regulile menționate mai sus, mai este prevăzut un termen de 30 de zile în care organizatorul are obligativitatea de a oferi cumpărătorului de bilete posibilitatea de a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la pct. 2 de mai sus. După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali aplicabil din 2020

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 07 Ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 235 din 22/12/2019 emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Conform prevederilor Ordinului nr. 235/2019, la data intrării în vigoare a acestuia se abrogă vechiul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare. De asemenea, la data intrării în vigoare a Ordinului, Furnizorii și Operatorii de Rețea (OR) au obligația de a elabora sau, după caz, de a actualiza procedurile și/sau metodologiile care decurg din prevederile noului regulament. Totodată aceștia sunt obligați de a le publica pe pagina proprie de internet în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

Regulamentul conține prevederi importante cum ar fi:

  • contractarea furnizării energiei electrice;
  • procedura schimbării furnizorului de energie electrică;
  • drepturi și obligații ale părților contractante ale contractului de furnizare a energiei electrice;
  • procedura de acordare despăgubirilor sau compensațiilor.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre noul regulament, îl puteți accesa la pe site-ul legislatie.just.ro