Posts

Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali aplicabil din 2020

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 07 Ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 235 din 22/12/2019 emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Conform prevederilor Ordinului nr. 235/2019, la data intrării în vigoare a acestuia se abrogă vechiul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare. De asemenea, la data intrării în vigoare a Ordinului, Furnizorii și Operatorii de Rețea (OR) au obligația de a elabora sau, după caz, de a actualiza procedurile și/sau metodologiile care decurg din prevederile noului regulament. Totodată aceștia sunt obligați de a le publica pe pagina proprie de internet în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

Regulamentul conține prevederi importante cum ar fi:

  • contractarea furnizării energiei electrice;
  • procedura schimbării furnizorului de energie electrică;
  • drepturi și obligații ale părților contractante ale contractului de furnizare a energiei electrice;
  • procedura de acordare despăgubirilor sau compensațiilor.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre noul regulament, îl puteți accesa la pe site-ul legislatie.just.ro