Posts

Metodologia-cadru pentru școlile-pilot, școlile experimentale și de aplicație

Metodologia-cadru anunțată de H.G. nr. 559/2020

Prin Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație s-a stabilit că, în scopul publicării listei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot, experimentale și de aplicație, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot, experimentale și de aplicație care va cuprinde:

 1. modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea statutului de unitate-pilot, experimentală și de aplicație;
 2. criteriile de selecție;
 3. modelele curriculare și de carieră didactică;
 4. structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic;
 5. mecanismele de finanțare;
 6. mecanismul de monitorizare și evaluare;
 7. alte reglementări necesare înființării și funcționării.

Prin urmare, în Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020 a fost publicată Metodologia-cadru care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta cuprinde prevederi referitoare la:

 • Dispoziții generale privind unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
 • Selecția unităților de învățământ preuniversitar cu statut de școli-pilot, școli experimentale și școli de aplicație;
 • Înființarea, organizarea și funcționarea școlilor-pilot, experimentale și de aplicație;
 • Dispoziții finale care privesc:
  • cazul aplicării unor inovații cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului național;
  • individualizarea tipurilor de unități de învățământ care pot solicita/primi statutul de unitate de învățământ pilot, experimentală și de aplicație;
  • cazuri în care poate fi solicitată încetarea pilotării;
  • mențiuni privind organizarea și desfășurarea procesului educațional, precum și privind participarea elevilor.

Pentru cei interesați, am redactat un document în care am sistematizat prevederile metodologiei astfel încât acestea să fie mai ușor de urmărit. Documentul poate fi descărcat de aici.↵