Posts

Polonia – Școală mustrată pentru nerespectarea GDPR

Prin intermediul comunicatului din data de 02/09/2020, Autoritatea pentru protecția datelor din Polonia (UODO) a anunțat că a mustrat o școală pentru prelucrarea fără temei legal a datelor personale ale elevilor. Concret, în anul școlar 2019/2020, școala a efectuat un sondaj intitulat „Diagnosticarea situației elevului la domiciliu și la școală” cu ajutorul căruia a examinat situația personală a elevilor. Scopul sondajului a fost să identifice elevii care necesită sprijin psihologic de la școala pe care o frecventează.

„Școala, ca entitate publică, poate prelucra date cu caracter personal în cadrul sarcinilor sale impuse de lege. La rândul lor, conform Legii educației, școlile prelucrează date cu caracter personal în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care decurg din aceste reglementări.”

Ce date au fost colectate de către școală?

Prin intermediul sondajului, școala a prelucrat date cu caracter personal ale elevilor, inclusiv minori, cum ar fi:

 • numele și prenumele;
 • cursurile la care participă;
 • indicarea tutorilor legali (părinților);
 • statutul familial (monoparental, familie completă);
 • informații despre:
  • decesul unui tutore (părinte);
  • separarea tutorilor legali (părinți);
  • educația și situația profesională a acestora;
  • numărul de persoane din gospodărie;
  • situația financiară, starea de sănătate și dependențele tutorilor legali (părinților);
  • situația locuințelor;
  • ajutoarele sociale.

Cum au fost prelucrate datele?

Sondajul a fost realizat de către profesorii claselor 7-8 ale școlii elementare și de către profesorii claselor de liceu. Modul de colectare a fost completarea unui formular pe baza instrucțiunilor directe ale directorului școlii.

Conform constatărilor din urma inspecției efectuate de personalul autorității, datele personale nu au fost copiate, înregistrate sau introduse în sisteme electronice de telecomunicații. Toate exemplarele formularelor completate în cadrul sondajului au fost distruse de o comisie oficială iar datele personale ale elevilor obținute în legătură cu sondajele nu au mai fost prelucrate. S-a mai constatat faptul că sondajul s-a realizat într-un mod care exclude posibilitatea divulgării neautorizate a datelor prelucrate.

De ce a fost aplicată mustrarea?

Școala nu a respectat principiul legalității prelucrării datelor conform căruia datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent. Pentru a prelucra datele personale în conformitate cu GDPR, școala trebuia să aibă o obligație legală privind efectuarea unui sondaj în rândul elevilor.

Autoritatea pentru protecția datelor a reținut că „Școala, ca entitate publică, poate prelucra date cu caracter personal în cadrul sarcinilor sale impuse de lege. La rândul lor, conform Legii educației, școlile prelucrează date cu caracter personal în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care decurg din aceste reglementări. Actele legale care reglementează funcționarea instituțiilor de învățământ nu specifică astfel de sarcini și obligații ale școlilor care ar justifica prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor în modul în care s-a făcut în entitatea penalizată, în legătură cu sondajul efectuat.”

Cum ar fi trebuit să procedeze pentru o prelucrare corectă?

Scopul prelucrării fiind deja stabilit – identificarea elevilor care necesită sprijin psihologic, pasul următor era alegerea temeiul juridic în baza căruia se va face prelucrarea. Apoi, temeiul fiind corect identificat, urmează să se stabilească:

 • modurile concrete de prelucrare, inclusiv prelucrarea cu ajutorul programelor informatice;
 • măsurile de securitate adecvate;
 • destinatarii datelor, persoanele care au acces la date, inclusiv cele către care vor fi transferate datele, dacă este cazul;
 • perioada de păstrare și modul de arhivare;
 • data și modalitatea de distrugere/ștergere a datelor.

La final, după ce toate aspectele de mai sus vor fi clarificate, se va întocmi nota de informare a persoanelor vizate, conform GDPR, și se va comunica persoanelor vizate. Dacă temeiul juridic pentru prelucrare este consimțământul (în cazul în care niciunul dintre celelalte temeiuri nu sunt aplicabile), doar copii peste 16 ani pot semna declarația de acordare a consimțământului.

Metodologia-cadru pentru școlile-pilot, școlile experimentale și de aplicație

Metodologia-cadru anunțată de H.G. nr. 559/2020

Prin Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație s-a stabilit că, în scopul publicării listei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot, experimentale și de aplicație, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot, experimentale și de aplicație care va cuprinde:

 1. modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea statutului de unitate-pilot, experimentală și de aplicație;
 2. criteriile de selecție;
 3. modelele curriculare și de carieră didactică;
 4. structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic;
 5. mecanismele de finanțare;
 6. mecanismul de monitorizare și evaluare;
 7. alte reglementări necesare înființării și funcționării.

Prin urmare, în Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020 a fost publicată Metodologia-cadru care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta cuprinde prevederi referitoare la:

 • Dispoziții generale privind unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
 • Selecția unităților de învățământ preuniversitar cu statut de școli-pilot, școli experimentale și școli de aplicație;
 • Înființarea, organizarea și funcționarea școlilor-pilot, experimentale și de aplicație;
 • Dispoziții finale care privesc:
  • cazul aplicării unor inovații cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului național;
  • individualizarea tipurilor de unități de învățământ care pot solicita/primi statutul de unitate de învățământ pilot, experimentală și de aplicație;
  • cazuri în care poate fi solicitată încetarea pilotării;
  • mențiuni privind organizarea și desfășurarea procesului educațional, precum și privind participarea elevilor.

Pentru cei interesați, am redactat un document în care am sistematizat prevederile metodologiei astfel încât acestea să fie mai ușor de urmărit. Documentul poate fi descărcat de aici.↵