Informații despre site

Site-ul www.startlawyers.com (în continuare SL) este un site de prezentare și de informare juridică online, întreținut de Roxana Păunescu și Ștefan Mușat, avocați în cadrul Baroului București.
Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră (în continuare „Utilizatorul” sau „Utilizatorii”) de a respecta „Termenii și condițiile de utilizare” prezentate mai jos.

Proprietate intelectuală

Conținutul, designul, structura, precum și materialele site-ului www.startlawyers.com aparțin autorilor lor (astfel cum se menționează în cuprinsul site-ului) și sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Autorii își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terțe persoane.

Date cu caracter personal

Pentru utilizarea site-ului SL nu este necesar să ne furnizați date cu caracter personal.

Prin intermediul site-ului SL sunt colectate informații din raportul de trafic al serverului astfel: atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați accesat site-ul nostru. SL înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp limitată. Nu utilizăm servicii externe de analiză a traficului – cum sunt cele puse la dispoziție de Google Analytics. Nu utilizăm datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP. 

Excepțional, în situația în care utilizatorul site-ului contactează colaboratorii site-ului utilizând datele puse la dispoziție pe pagina https://startlawyers.com/contact/ și i se solicită comunicarea unor date cu caracter personal, în scopul transmiterii răspunsului solicitat datele sunt colectate de colaboratorii menționați mai sus și pot fi doar acestea:

  • Numele și prenumele;
  • Adresa de email;
  • Nr. de telefon.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, SL aduce la cunoștință Utilizatorului următoarele:

  1. datele vor fi prelucrate în scopul de a răspunde solicitărilor Utilizatorilor;
  2. datele vor fi prelucrate în temeiul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament, respectiv în vederea încheierii unui contract;
  3. datele vor fi stocate timp de 3 luni de la ultima interacțiune cu dvs. în cazul în care nu se încheie un contract;
  4. destinatarii care pot avea acces la datele dvs. sunt autoritățile statului, în condițiile legii;
  5. utilizatorul are dreptul de a solicita colaboratorilor SL cu care intră în contact accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării şi dreptul la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți orice astfel de solicitări la adresa office@startlawyers.com dar și la adresele de contact ale colaboratorilor pe care i-ați contactat;
  6. utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autopritatea de Supraveghere din România) în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Răspundere

Echipa (colaboratorii) SL lucrează cu toată diligența necesară pentru a oferi informații corecte și actuale, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care site-ul le-ar putea conține.
Utilizând site-ului www.startlawyers.com utilizatorii înțeleg și sunt de acord că  – indiferent de circumstanțe – atât SL cât și colaboratorii site-ului nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe site-ul www.startlawyers.com. SL îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.
Conținutul site-ului are caracter pur informativ neputând fi folosit ca bază legală pentru nicio acțiune/demers juridic în faţa terţilor.

Link-uri către şi de pe website-urile terţelor părţi

SL nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe site-ul www.startlawyers.com. Utilizarea acestora implică părăsirea site-ului www.startlawyers.com şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Modificarea conținutului și a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului

SL își rezervă dreptul de a schimba conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site și nu au caracter retroactiv.

Legislația aplicabilă

Toate prevederile termenilor și condițiilor de utilizare vor fi interpretate și guvernate de legea română aplicabilă. Orice litigiu rezultat din încălcarea termenilor și condițiilor prezentate în acest document, va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din București.

(14/05/2018)