Model de cerere – Lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii

Propunem acest model de cerere deoarece în pratică se poate întâmpla ca după soluționarea unui proces justițiabilii să aibă dificultăți la punerea în executare a hotărârii judecătorești obținute. De cele mai multe ori este vorba despre lipsa de claritate a dispozitivului hotărârii. Pentru rezolvarea acestei situații este reglementată în Codul de procedură civilă lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii.

Cazuri în care este necesară

Cererea de lămurire a hotărârii se poate formula:

  • atunci când sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii;
  • dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziții contradictorii.

Instanța competentă

După redactarea și semnarea cererii de lămurire, aceasta se va depune la instanța care a pronunțat hotărârea și se va rezolva de urgență, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu citarea părților.

Un model de cerere pentru lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii poate fi descărcat de aici.