Entries by Stefan

O nouă sancțiune aplicată de ANSPDCP

Conform comunicatului din data de 24/11/2020, în urma unei sesizări, ANSPDCP a sancționat operatorul DADA CREATION S.R.L. cu amendă și avertisment. Totodată, a aplicat și măsura corectivă de revizuire și actualizare a măsurilor tehnice și organizatorice. 5.000 EURO amendă Operatorul sancționat a primit amenda pentru că prin intermediul site-ului operatorului era disponibil un document privind […]

Sancțiune GDPR pentru nerespectarea drepturilor persoanelor vizate

În data de 23/11/2020, ANSPDCP a publicat un comunicat despre sancțiunea aplicată Vodafone România S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 15 și art. 17 din GDPR. Sancțiune: 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO Concret, operatorul nu a răspuns, în termenul prevăzut de art. 12, unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere […]

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Prevederi suspendate începând cu 11 noiembrie 2020 Prin Ordinul 5.977 din 9 noiembrie 2020, au fost suspendate o serie de prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020. În consecință, în anul școlar 2020-2021, nu se vor aplica următoarele prevederi: stabilirea de […]

Reglementarea utilizării, conservării și protecției solului

În Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului. Conform expunerii de motive, actul normativ reglementează un cadru unitar în domeniul protecției solului și are drept scop reglementarea normelor, măsurilor și acțiunilor unitare obligatorii privind cunoașterea, protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a solurilor […]

Activitatea de transport alternativ – Condiții pentru obținerea avizului tehnic

În Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, au fost publicate condițiile tehnice pentru obținerea avizului tehnic necesar platformei digitale pentru intermedierea transportului alternativ. Condițiile tehnice Conform art. 6 din Normele din 27 octombrie 2020 privind procedura de acordare / retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător […]

Documente electronice – Marcarea temporală

Marca temporală este o colecție de date în formă electronică, atașată în mod unic unui document electronic pentru a certifica faptul că anumite date în formă electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporală. Marca temporală conține cel puțin următoarele elemente: amprenta atașată documentului electronic supus marcării; […]

Furnizarea de informații către ANSPDCP – obligație a operatorilor

Conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 102/2005, Autoritatea Națională de Supraveghere, prin intermediul personalului de control, poate „să ceară și să obțină de la operator și persoana împuternicită de operator, precum și, după caz, de la reprezentantul acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit, orice informații și documente, indiferent de suportul de […]

Dreptul de retragere – Noi reguli aduse de O.U.G. nr. 174/2020

Dreptul de retragere – reglementare specială în contextul pandemiei Prin O.U.G. nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, s-au adus unele modificări dreptului de retragere reglementat de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor […]

Activitatea ANSPDCP – Date statistice

Activitatea Autorității de Naționale de Supraveghere Conform comunicatului de presă publicat pe site-ul autorității, în perioada ianuarie 2020 – septembrie 2020, autoritatea a primit 3.952 de plângeri, 176 de sesizări și 128 de notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise investigații. În urma investigațiilor efectuate, sancțiunile aplicate au fost: amenda – […]

Concilierea – Procedura pentru soluționarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă

Concilierea – ce prevede Codul muncii? Concilierea este o modalitate de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă. Aceasta poate interveni în condițiile în care în contractul individual de muncă există o clauză prin care părțile stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Concilierea se desfășoară cu […]