furnizarea

Furnizarea de informații către ANSPDCP – obligație a operatorilor

Conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 102/2005, Autoritatea Națională de Supraveghere, prin intermediul personalului de control, poate „să ceară și să obțină de la operator și persoana împuternicită de operator, precum și, după caz, de la reprezentantul acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit, orice informații și documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului și persoanei împuternicite de operator, precum și să aibă acces și să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfășurării investigației, în condițiile legii.” Aceasta înseamnă că, în cazul în care autoritatea solicită unui operator aflat sub investigație furnizarea unor informații, operatorul este obligat să le furnizeze. Dacă nu respectă această obligație, autoritatea îl poate sancționa prin aplicarea unei amenzi.

Recent, ANSPDCP a sancționat contravențional un operator tocmai pentru încălcarea normelor menționate mai sus.

Pentru că nu a îndeplinit obligația de a furniza informațiile solicitate de Autoritatea de supraveghere, operatorul Globus Score SRL a încălcat instrucțiunile ANSPDCP și a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.713,14 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO.

Pe lângă amendă, operatorului i-a fost aplicată și măsura corectivă de a transmite autorității de supraveghere toate informațiile solicitate.