A doua amendă aplicată de ANSPDCP. Operatorul despre care nu se menționează nimic

Până în prezent ANSPDCP a anunţat că a aplicat deja patru amenzi operatorilor de date cu caracter personal pentru încălcarea GDPR. Aceasta ne indică faptul că autoritatea de supraveghere este activă și dornică să pună în aplicare prevederile GDPR.

În cuprinsul acestui material facem o scurtă analiză cu privire la cea de-a doua amendă, cea aplicată World Trade Center Bucharest S.A. (”WTCB”), în cuantum de 15.000 euro.

Potrivit comunicatului ANSPDCP, ”încălcarea securității datelor cu caracter personal a constat în faptul că o listă printată pe suport de hârtie, utilizată pentru verificarea clienților care serveau micul dejun și care conținea date cu caracter personal ale unui număr de 46 de clienți, cazați la unitatea hotelieră aparținând WORLD TRADE CENTER BUCHAREST S.A., a fost fotografiată de către persoane neautorizate din afara societății, ceea ce a condus la dezvăluirea în mediul on-line a datelor cu caracter personal ale unor clienți, prin publicare.”

Așadar, la o analiză atentă a situaţiei factuale, identificăm mai multe fapte de încălcare a GDPR, respectiv:

 1. Divulgare neautorizată de date – operatorul a permis (voit sau nu) fotografierea listei de clienţi conţinând datele lor personale, de către terţi din afara societăţii,

 2. Accesare neautorizată de date – terţii din afara societăţii au vizualizat şi fotografiat lista de clienţi, fără ca aceasta să le fie destinată ori fără să aibă permisiunea de a o face,

 3. Divulgare neautorizată de date – de data aceasta de către terţii din afara societăţii, care au publicat lista de clienţi în mediul online.

Ca atare, observăm că în fapt vorbim despre cel puțin doi operatori de date care au procedat contrar prevederilor GDPR, respectiv WTCB şi terţii („persoane neautorizate din afara societăţii”).

Indiferent dacă acești terți sunt persoane fizice sau juridice, ei devin operatori de date prin faptul publicării listei în mediul online. Aceasta deoarece, chiar și în calitate de persoane fizice, ei vor fi calificați ca operatori dacă pun la dispoziţia unui număr nelimitat de persoane (de exemplu prin publicare) date cu caracter personal care ar fi trebuit folosite doar în scop personal, domestic.

Cu toate că în spaţul public din România au circulat în ultima vreme mai multe informaţii contradictorii cu privire la posibilitatea unei persoane fizice de a fi operator, considerăm că nu există niciun dubiu în această privinţă. Atât GDPR (art. 2 alin. 2 litera c și considerentul 18), cât și European Data Protection Board (de ex. Ghidul nr. 3/2019) şi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (de ex. cauza C‑25/17 privind Martorii lui Iehova sau cauza C-345/17 privind publicarea unui filmuleț cu o audiere efectuată de polițiști) au statuat fără echivoc faptul că persoanele fizice devin operatori de date atunci când le prelucrează în aşa manieră încât aceasta nu se mai efectuează în scop exclusiv personal sau domestic. De exemplu, divulgarea datelor către un număr nelimitat de persoane sau instalarea unei camere video într-un spaţiu public sunt activităţi de prelucrare care nu intră în sfera activităţilor pur personale.

Observăm, totuși, că Autoritatea nu ne comunică nimic despre aceşti terţi, în sensul de a ne informa despre măsurile luate în privința lor.

Considerăm că și ei, în calitate de operatori care au savârșit fapte de încălcare a prevederilor GDPR, ar fi trebuit sancționați alături de operatorul WTCB, mai ales că în fapt acțiunea lor de publicare a listei a agravat situația.

Recomandăm persoanelor fizice să fie mai atente atunci când iau cunoștință de date cu caracter personal și în niciun caz să nu le facă publice fără a avea un temei legal. Indiferent de modalitatea de răspuns a Autorității la diferite solicitări punctuale, legislația privind protecția datelor stabilește posibilitatea răspunderii și a persoanelor fizice pentru încălcarea sa.

Model de cerere – Lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii

Propunem acest model de cerere deoarece în pratică se poate întâmpla ca după soluționarea unui proces justițiabilii să aibă dificultăți la punerea în executare a hotărârii judecătorești obținute. De cele mai multe ori este vorba despre lipsa de claritate a dispozitivului hotărârii. Pentru rezolvarea acestei situații este reglementată în Codul de procedură civilă lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii.

Cazuri în care este necesară

Cererea de lămurire a hotărârii se poate formula:

 • atunci când sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii;
 • dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziții contradictorii.

Instanța competentă

După redactarea și semnarea cererii de lămurire, aceasta se va depune la instanța care a pronunțat hotărârea și se va rezolva de urgență, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu citarea părților.

Un model de cerere pentru lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii poate fi descărcat de aici.

Prevention law – updates for the beginning of 2018

We talked about the prevention law previously here, but in the meantime the things have changed a little bit.

The law has been approved in December 2017, but without stating the list of the contraventions to which it applies. The lawmakers transferred to the governors the task of making this list through a Government Decision.

Legally speaking, we consider this possibility of completing the law with a Government Decision as inappropriate, as the Government is not the lawmaker according to the Romanian Constitution, but it can only make laws for urgent and special situations. A Government Decision is an inferior normative act compared to a law, so it can’t add to a law. Moreover, a Government Decision may be modified a lot easier, so it will not be a surprise to see the contraventions list changing according to the will of ministry in charge at some point.

Yesterday the Government Decision with the list of contraventions was published in the Official Gazette. The Decision also shows the draft of the redressing plan that the authorities will apply to the legal entities.

The provisions of the Prevention Law will apply to situations covered by the legislation in areas such as: fiscal, accounting, labor, electronic commerce, construction works, public administration, copyright, tourism, health, insolvency, consumer’s protection.

As examples, the law applies for the following deeds:

 • failure to publish the collective labor contract;
 • failure to inform the employees or to initiate consultations with them, when the law states that is mandatory;
 • failure to fully and accurately inform the consumers of the essential characteristics of the products and services offered by economic operators;
 • failure to give to the consumers the fiscal receipt or to mention on them real information;
 • failure to submit within the legal term the fiscal declarations or to declare the taxes;
 • failure to obtain the unique control register within the legal term;
 • failure to mention in the invoices, tenders, orders, tariffs, prospectus and other commercial documents issued by a company the name, legal form, registered office, trade registry number and unique registration code;
 • failure to file at the Trade Register Office the decisions of the general meeting within 15 days, for stock companies;
 • failure to publish on the personal internet page the fact that the entity is under the insolvency procedure;
 • failure to accept payments with cards;
 • failure to notify the date of commencement of authorized construction works.

With regard to the redressing plan, it will be attached to the minutes of contravention and will state the deed, the redressing measures and the deadline for each of them.

Prevention law – news alert

Today, the senators discussed and voted for the Prevention law.

The next step is the vote in the Deputies Chamber, which is the decisional chamber from the parliament.

For more information on this subject, we explained the law here.

Still, the draft law may suffer changes due to amendments that the deputies may submit before voting.

We will keep an eye on the law’s course and will give you updates.

 

Legea insolvenței persoanei fizice – Update

Așa cum ne așteptam, Legea insolvenței persoanei fizice nr. 151/2015 nu a intrat în vigoare nici astăzi.

Astfel, deși data de 1 august 2017 era deja a doua amânare, nici aceasta nu pare să fie un moment potrivit pentru autorități să înceapă să pună în aplicare normele care ar putea ajuta persoanele de bună credință aflate în dificultate financiară.

Așadar, prin Ordonanța nr. 6/2017 s-a acordat o nouă amânare intrării în vigoare a legii, pentru data de 1 ianuarie 2018. Desigur, lipsa personalului din cadrul instanțelor de judecată și incapacitatea instituțiilor publice implicate de a o pune în aplicare la acest moment sunt principalele motive pentru noua amânare.

Așteptăm cu interes intrarea în vigoare a legii, atunci când autoritățile se vor hotărî că s-au pregătit suficient pentru asta.

Până atunci, vă invităm să lecturați principalele prevederi ale legii aici.

RCA – o nouă lege

RCA are o nouă reglementare

În Monitorul Oficial nr. 431 de astăzi a fost publicată Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Prin adoptarea acestei legi sunt transpuse prevederile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, precum şi prevederile art. 21 alin. (2) și art. 181 alin. (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfășurarea activității de asigurare şi de reasigurare (Directiva Solvabilitate II).

Ce prevede noua lege?

Actul normativ reglementează:

 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA;
 • domeniul de aplicare a asigurării RCA, respectiv persoanele care au obligația să încheie contracte RCA şi excepțiile de la această obligație, limitele teritoriale de aplicare, limitele de răspundere, obligațiile asiguratului, obligațiile asigurătorului RCA, riscurile acoperite și excluderile, elementele privind stabilirea și plata despăgubirilor, verificarea asigurării RCA, facilitățile și penalizările aplicabile asiguraților și asigurătorilor;
 • organizarea și funcționarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

În cuprinsul legii puteți găsi detalii privind:

 • obligativitatea încheierii contractului RCA;
 • excepții de la obligația încheierii acestuia;
 • încheierea, executarea și încetarea contractului RCA;
 • cazul asigurării RCA multiple;
 • riscurile acoperite și cazuri de neacordare a despăgubirilor;
 • cazul culpei comune;
 • cuantumul despăgubirilor;
 • drepturile și obligațiile asiguratului ș a asigurătorului RCA;
 • constatarea amiabilă de accident;
 • cererea de despăgubire și soluționarea acesteia;
 • plata despăgubirii;
 • cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate;
 • asigurarea de frontieră;
 • Biroul Asigurărilor de Autovehicule din România (BAAR) – organizare, funcționare și atribuții;
 • sancțiuni.

Cum se aplică noua lege?

Noua lege prevede și o serie de dispoziții tranzitorii. Astfel, actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a acestei legi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. Legea prevede expres că ea se aplică tuturor contractelor/polițelor de asigurare RCA emise după data intrării în vigoare a acesteia și în legătură cu toate prejudiciile ce se despăgubesc în baza acestora.

Noua lege RCA intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a legii se abrogă:

 • Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 19 septembrie 2016;
 • art. 51 şi art. 39 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

Noi obligații în sarcina A.S.F.

Astfel cum prevede art. 43 din lege, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, A.S.F. emite reglementări în aplicarea legii privind:

 • elemente ale contractului RCA, inclusiv reînnoirea acestuia şi riscurile acoperite;
 • condiții şi criterii de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;c) formatul poliţei de asigurare RCA;
 • modalitatea de constatare, evaluare a daunelor şi stabilire a despăgubirilor;
 • condiții de plată a despăgubirilor;
 • facilități și penalități aplicabile asiguraților;
 • lista documentelor necesare soluționării cererii de despăgubire;
 • criterii de aplicare a sistemului bonus/malus;
 • nivelul contribuțiilor și termenele de plată către BAAR, precum şi ale taxei de administrare a bazei de date;
 • modalitatea de avizare și înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor;
 • asigurările RCA aplicabile asiguraților cu risc ridicat;
 • modalitatea de decontare directă;
 • criteriile de risc, indicii de încărcare, coeficienții de majorare și/sau corecție ori alte instrumente utilizate în calculul tarifului de primă;
 • alte elemente referitoare la asigurarea RCA.

Dacă doriți să fiți mereu la zi cu noutățile și propunerile legislative relevante pentru dumneavoastră, ne puteți contacta aici.

Certificate for urban planning – legal clarifications

The certificate for urban planning, the nemesis of the project managers

The abroad investors have always complained about how difficult is to start a real estate project in Bucharest. The urban planning certificate is one of the documents that usually delays all real estate projects.

Therefore, this is why the Government has decided to bring some clarifications on this subject. After the meeting that took place on 31st of May, the Government has approved an Emergency Ordinance.

Thus, the E.O. clarifies the competence of issuance of urban planning certificates and building permits for local public administration authorities in Bucharest.

Still, this is not the only amendment in real estate. As stated before, the Romanian Government has approved the amendment of H.G. no. 273/1994 regarding the reception of the construction works and related installations. We wrote about this subject here.

How the urban planning amendments will help?

Basically, the ordinance updates art. 4 para. (1) letter c) and d) of Law no. 50/1991 regarding the authorization for execution of the construction works.

According to this new regulations, the procedure for issuing urban planning certificates and building permits clearly divides the attributions between the General mayor and the departments mayors of Bucharest.

So this is how the Government thinks that will banish the functional blocking of the administration authorities in Bucharest. We will wait to see the results and hope for the best.

 

Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul lor peste graniță

Cât de multe companii românești au curajul să se extindă cu business-ul peste granițele țării? Aceasta este una dintre întrebarile dezbătute la evenimentul “Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul lor peste graniță”, eveniment  la care echipa Start Lawyers a participat.

Antreprenori de succes și reprezentanți ai Guvernului României au vorbit despre provocările pe care firmele românești le întâmpină și modalitatea în care ele ar putea fi depășite.

Datele statistice arată că 22000 companii românești au avut în anul 2016 activitate de export, cu o valoare a exporturilor de 57,3 miliarde de euro, Automobile Dacia fiind cel mai mare exportator. Pe de altă parte, 83000 companii au avut activități de import, cel mai mare importator fiind tot Automobile Dacia.

Dar cum se poate efectua extinderea unei companii în alte state?

Speakerii au răspuns la această întrebare indicând două posibilități: fie prin cumpărarea unei firme deja existente pe piata externă, cu avantajul personalului achiziționat la pachet, fie prin deschiderea unui start-up, cu avantajul că nu trebuie continuat un business care deja a fost început de către altcineva.

Pentru evitarea riscului de eșec antreprenorii trebuie să cunoască foarte bine următoarele:

 • unde doresc să se extindă;
 • cu ce fel de produse doresc să se extindă;
 • ce fel de public țintesc;
 • ce buget au pentru extindere.

De asemenea,  este nevoie ca mai înainte de extindere aceștia să studieze bine piața respectivă și să fie foarte bine informați cu privire la modalitatea de a face afaceri acolo.  Buna înțelegere a riscurilor externe și a nevoii capitalului de muncă al lor reprezintă avantaje care nu sunt de neglijat. Un aspect important îl constituie și contactele deținute în țara respectivă cum ar fi prietenii sau chiar ambasadele care îi pot îndruma și pune în legatură cu alte persoane din domeniu, ce le pot facilita accesul pe piața respectivă.

În plus, o analiză importantă pentru extindere pe altă piață este cea SWOT, analiză care în acest caz se aplică simultan atât pe plan intern, la nivel de companie  (despre punctele tari și slabe ale companiei – SW), cât și pe plan extern (despre oportunitățile pieței noi, dar și pericolele acesteia ce pot afecta afacerea – OT).

Echipa Start Lawyers participă activ la evenimente, seminarii, conferințe în domenii de interes ale clienților noștri pentru că ne dorim să fim la zi cu informațiile, astfel încât să oferim cele mai bune sfaturi și să ne îmbunătățim continuu cunoștințele.

Starting up a Romanian LLC for your business

According to recent statistics the Romanian economy is continuously growing and now is the time to establish a Romanian company for catching up the start in this new economic environment.

For starting up a Limited Liability Company in Romania, the following information/documents are necessary:

 1. the name of the new company (5 different options, in case that the one that you have in mind has already been reserved by other companies).

 2. a copy of the IDs or passports of the shareholders and the registration certificate of the company which is to act as shareholder in the new company, if the case may be (some of the Trade Register Offices does not issue this type of document) – for every legal person that will be shareholder of the new company;

 3. a copy of the passport and identity card of the Administrator that should be appointed for the new company;

 4. a notary statement and a signature sample of the Administrator of the new company in original and with apostil if it is given abroad;

 5. a shareholder statement given in front of the public notary showing that can act as a shareholder – in original and with apostil if it is given abroad (we will send you a template);

If one or more of the shareholders are legal persons, the following are requested:

 1. certificate issued by the Trade Register for the company which is to act as shareholder – in original and with apostil – for every foreign legal person that will be shareholder of the new company;

 2. letter of good standing for the company which is to act as shareholder issued by the bank from where it has an operative bank account;

 3. decision issued by the General Assembly of the company which is to act as shareholder. If the shareholder is also a legal person we have to draft a decision for this company also (we will draft the document, but you have to send us the necessary information) – this applies for every legal person that will be shareholder of the new company;

For drawing up the article of incorporation you should submit information regarding:

 1. The percent of the Shared capital for each shareholder;

 2. The amount of the Shared capital of the company (the minimum amount is 200 RON equivalent of 50 EUR);

 3. The object of activity of the new company (it can be one principal object of activity and many others as secondary objects of activity);

 4. Copies of the documents regarding the social address of the new company

 5. The documents of the owner of the building;

 6. A free lease or rental contract with the new company for at least one room from that building (we will draft the document, but you have to send us the necessary information);

Please note that besides the identification information, in order to draft the preliminary shareholders decision for starting the procedure we need the following information:

 1. the authorized share capital of the new company and the value of each share (the minimum value is 10 lei);

 2. the social address of the new Romanian LLC;

 3. the main domain in which the Romanian LLC will operate;

 4. the main activity of the Romanian LLC;

 5. the object of secondary activity of the Company can include any activity permitted by law and codified according to NACE code;

 6. the appointment administrator name, powers, mandate availability and copies of his identification documents;

 7. the name and copies of the identification documents of the designated person who will sign in the name and on behalf of the legal person shareholder the articles of incorporation of the new Romanian LLC, who will subscribe in the name of the shareholders the shared capital and who will make the necessary payments for building the shared capital before any bank, who will sign any and all necessary documents, declarations and deeds to be signed in front of the Trade Register.

Why is Romania so attractive for investors

Romania registered the highest annual economic growth in the European Union in the fourth quarter of 2016, according to Eurostat. This performance couldn’t have been reached without the investments coming from international companies that discovered here a very good environment for their businesses.

Even though a recent study of Eurostat shows that Romania has the highest growth of labor hourly cost in the fourth quarter of 2016 in the European Union, according to a study made by the financial group ING, Romania and Bulgaria are the countries from the Central and Eastern Europe that offer very profitable workforce for investors. Beside the fact that they are affordable, the workers from these countries are also handy.

But the workforce in Romania is not only cost-effective. World Economic Forum issued a report where placed Romania on 10th position in a top of Europe’s entrepreneurial hotspots. The report Europe’s Hidden Entrepreneurs: Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe looked at two forms of entrepreneurship: one beyond the typical start-up – intrapreneurship – and another named total early stage entrepreneurial activity.

The report defines intrapreneurs as entrepreneurs that don’t choose to start their own business using their ideas, but prefer to implement them within the companies they work for. They are called EEAs, which stands for entrepreneurial employee activity. The others are called TEA and are represented by people aged between 18 and 64 either actively trying to start a new business, or managing a business that is less than three-and-a-half years old, in which they have an ownership stake.

In Europe, a greater proportion of entrepreneurship is expressed as EEA than anywhere else in the world: 40% of entrepreneurial individuals are EEA entrepreneurs, compared with 29% in the United States.

The top makes an overall ranking, combining these two types of entrepreneurs, and places Romania on the 10th position.

So the employees in Romania are not only cheap, but very loyal and committed, being able to offer their ideas for improvements and innovation to the employers.