Posts

Newsletter Start Lawyers 23/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Comerț / Contravenții / COVID-19 / Educație / Energie / Pensii / Proceduri administrative / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Republicări / Sănătate

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre măsurile luate de Inspectoratul pentru protecția datelor din Estonia în cazul unor farmacii on-line.

Un articol cu informații utile despre vânzările cu preț redus.

Vezi ce reguli trebuie să respecte comercianții cu privire la de fixarea și publicitatea prețurilor.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Vânzarea de soldare”

Newsletter Start Lawyers 22/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Asociații și fundații / COVID-19 / Proceduri administrative / Protecție socială / Relații de muncă

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre instrucțiunile ANSPDCP privind prelucrarea datelor de către asociațiile de proprietari.

Un articol cu informații utile despre modificările reglementărilor în cazul ONG-urilor.

Vezi ce date trebuie să conțină statutul unei asociații!

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Asociație”

Newsletter Start Lawyers 21/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Educație / Financiar-fiscal / Proprietăți / Relații de muncă / Securitate informatică

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre noua amendă aplicată de Autoritatea de supraveghere.

Un articol cu informații utile despre reglementarea muncii în domeniul pescuitului maritim.

Vezi care sunt cerințele minime privind munca pe navele de pescuit.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Pescar”

O nouă sancțiune aplicată de ANSPDCP

Conform comunicatului din data de 24/11/2020, în urma unei sesizări, ANSPDCP a sancționat operatorul DADA CREATION S.R.L. cu amendă și avertisment. Totodată, a aplicat și măsura corectivă de revizuire și actualizare a măsurilor tehnice și organizatorice.

5.000 EURO amendă

Operatorul sancționat a primit amenda pentru că prin intermediul site-ului operatorului era disponibil un document privind înregistrările detaliate ale tranzacțiilor recepționate de acest site de la clienții săi (persoane fizice) conținând date cu caracter personal:

  • adrese de e-mail;
  • numere de telefon;
  • nume și prenume clienți (persoane adulte și minori);
  • vârstă minori;
  • adrese de livrare;
  • număr comandă;
  • suma totală a comenzii;
  • produsele comandate;
  • data efectuării comenzii.

Divulgarea și accesul la datele personale au fost posibile din cauză că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării. În urma neglijenței acestuia, datele personale ale unui număr de aproximativ 1091 persoane fizice, care au făcut comenzi pe site-ul operatorului, au putut fi accesate.

Avertisment pentru că incidentul de securitate nu a fost notificat

Avertismentul a fost aplicat operatorului sancționat, întrucât acesta nu a notificat Autorității de supraveghere incidentul de securitate, Autoritatea fiind cea care l-a informat despre incident.

Sancțiune GDPR pentru nerespectarea drepturilor persoanelor vizate

În data de 23/11/2020, ANSPDCP a publicat un comunicat despre sancțiunea aplicată Vodafone România S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 15 și art. 17 din GDPR.

Sancțiune: 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO

Concret, operatorul nu a răspuns, în termenul prevăzut de art. 12, unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere prevăzute de art. 15 și art. 17 din GDPR. Pasivitatea operatorului a determinat persoana vizată să sesizeze autoritatea care a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO, alături de măsura corectivă de a comunica un răspuns petentului la cererile sale cu privire la măsurile adoptate în baza acestora.

Newsletter Start Lawyers 20/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Ajutor de stat / Concurență / COVID-19 / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Securitate informatică

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre utilizarea consimțământului ca temei juridic de prelucrare a datelor angajaților.

Un articol cu informații utile asistența medicală profilactică și curativă prin telemedicină.

Vezi care sunt noile servicii de telemedicină și ce obligații noi au unitățile sanitare care utilizează telemedicina.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Telemedicina”

Newsletter Start Lawyers 19/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Educație / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Proprietăți / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Sănătate.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre noțiunea de prelucrare date „pe scară largă”.

Un articol cu informații utile despre noutățile privind facilitarea parcării bicicletelor în spații publice.

Vezi care sunt noile obligații ale autorităților administrației publice centrale sau locale și persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Titlu profesional protejat”

Newsletter Start Lawyers 18/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Asistență socială / COVID-19 / Educație / Financiar-fiscal / Pensii / Proceduri administrative / Protecția consumatorilor / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre consimțământ, așa cum este reglementat de GDPR.

Un articol cu informații utile despre angajarea cetățenilor români în străinătate.

Vezi care este conținutul ofertei ferme de locuri de muncă

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Agent de plasare a forței de muncă”

Newsletter Start Lawyers 17/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Relații de muncă / Restituiri / Sănătate

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre datele personale prelucrate prin aplicația STS, Corona Forms.

Un articol cu informații utile despre măsurile și regulile aplicabile pentru activitatea librăriilor în scopul prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Vezi ce reguli trebuie să respecți atunci când mergi la librărie.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Beneficiar real”

Newsletter Start Lawyers 16/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Decizii ale Curții Constituționale / Dezlegare chestiuni de drept (civil) / Educație / Energie / Mediu / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Substanțe interzise

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre obligația operatorilor de a furniza informații către ANSPDCP.

Un articol cu informații utile despre marcarea temporală a documentelor electronice.

Vezi ce elemente conține marca temporală și care sunt etapele pentru marcarea temporală a unui document electronic.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Marca temporală”