Posts

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Prevederi suspendate începând cu 11 noiembrie 2020

Prin Ordinul 5.977 din 9 noiembrie 2020, au fost suspendate o serie de prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020.

În consecință, în anul școlar 2020-2021, nu se vor aplica următoarele prevederi:

  • stabilirea de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării a disciplinelor la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora;
  • analizarea cu elevii, într-o oră special destinată acestui scop, și scrierea în catalog a notelor la lucrările scrise semestriale (teze);
  • obligația păstrării lucrărilor scrise semestriale (tezele) în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar;
  • calcularea mediei la evaluarea periodică (media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire);
  • calcularea mediei semestriale la disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), conform formulei: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”;
  • obligația ca nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale să se consemneze în catalog cu cerneală roșie.

Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali aplicabil din 2020

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 07 Ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 235 din 22/12/2019 emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Conform prevederilor Ordinului nr. 235/2019, la data intrării în vigoare a acestuia se abrogă vechiul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare. De asemenea, la data intrării în vigoare a Ordinului, Furnizorii și Operatorii de Rețea (OR) au obligația de a elabora sau, după caz, de a actualiza procedurile și/sau metodologiile care decurg din prevederile noului regulament. Totodată aceștia sunt obligați de a le publica pe pagina proprie de internet în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

Regulamentul conține prevederi importante cum ar fi:

  • contractarea furnizării energiei electrice;
  • procedura schimbării furnizorului de energie electrică;
  • drepturi și obligații ale părților contractante ale contractului de furnizare a energiei electrice;
  • procedura de acordare despăgubirilor sau compensațiilor.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre noul regulament, îl puteți accesa la pe site-ul legislatie.just.ro