Posts

Newsletter Start Lawyers 20/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Ajutor de stat / Concurență / COVID-19 / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Securitate informatică

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre utilizarea consimțământului ca temei juridic de prelucrare a datelor angajaților.

Un articol cu informații utile asistența medicală profilactică și curativă prin telemedicină.

Vezi care sunt noile servicii de telemedicină și ce obligații noi au unitățile sanitare care utilizează telemedicina.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Telemedicina”

Newsletter Start Lawyers 19/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Educație / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Proprietăți / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Sănătate.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre noțiunea de prelucrare date „pe scară largă”.

Un articol cu informații utile despre noutățile privind facilitarea parcării bicicletelor în spații publice.

Vezi care sunt noile obligații ale autorităților administrației publice centrale sau locale și persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Titlu profesional protejat”

Activitatea de transport alternativ – Condiții pentru obținerea avizului tehnic

În Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, au fost publicate condițiile tehnice pentru obținerea avizului tehnic necesar platformei digitale pentru intermedierea transportului alternativ.

Condițiile tehnice

Conform art. 6 din Normele din 27 octombrie 2020 privind procedura de acordare / retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, pentru obținerea avizului tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții tehnice:

 1. să conțină datele de înregistrare fiscală și datele de contact ale operatorului platformei digitale;
 2. să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și să notifice automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 3. să propună, să afișeze și să înregistreze traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare;
 4. să furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condițiile de la pct. 3 înaintea acceptării cursei de către pasager;
 5. să furnizeze date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 6. să monitorizeze toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
 7. să asigure pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii;
 8. să asigure pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
 9. să asigure o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;
 10. să asigure pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;
 11. să asigure funcționalități de helpdesk pentru utilizatorii acesteia;
 12. să asigure publicarea contractului de transport alternativ și a contractului de afiliere care trebuie să cuprindă acei termeni și condiții stabiliți/stabilite de operatorul platformei digitale în îndeplinirea prerogativelor sale, ca participant la activitatea de transport alternativ, și care sunt relevanți pentru pasageri, fără publicarea elementelor comerciale dintre operatorul platformei și operatorul de transport alternativ/conducătorul auto;
 13. să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;
 14. să permită să devină utilizatori ai platformei digitale doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și aceste condiții;
 15. să asigure informarea utilizatorilor ori de câte ori au fost făcute modificări asupra acestor termeni și condiții;
 16. să asigure furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;
 17. să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
 18. să asigure emiterea și transmiterea către pasager a comenzii, precum și a facturii electronice emise în baza acesteia;
 19. să asigure accesul la serviciile sale doar al operatorilor de transport, al conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
 20. să aibă implementate metode și proceduri adecvate de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor, care respectă cerințele de securitate menționate la art. 7 din Norme;
 21. să aibă implementat un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală;
 22. să asigure utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.

GDPR – Noi sancțiuni

Potrivit comunicatului ANSPDCP din data de 01/10/2020, societatea Megareduceri TV S.R.L. și Asociația de proprietari Militari R au primit sancțiuni pentru nerespectarea GDPR.

Operatorul Megareduceri TV S.R.L. a primit următoarele sancțiuni:

 • amendă în cuantum de 14519,1 lei (echivalentul sumei de 3000 EURO) pentru neîndeplinirea măsurii corective dispuse de autoritate (de a răspunde la solicitările autorității);
 • măsură corectivă, de a transmite autorității un răspuns la adresele comunicate anterior în termen de 5 zile calendaristice.

Operatorul a fost investigat în urma sesizărilor persoanelor vizate cu privire la faptul că au primit prin sms mesaje comerciale care promovează serviciile de pe site-ul www.reducerazi.ro, fără să-și fi exprimat consimțământul pentru a primi astfel de mesaje pe numerele personale de telefon.

Operatorul Asociația de proprietari Militari R a primit următoarele sancțiuni:

 • amendă în cuantum de 9659 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO, pentru că nu a adus la îndeplinire măsura corectivă dispusă de a transmite răspuns la solicitările autorității;
 • măsură corectivă, de a transmite în scris autorității toate informațiile solicitate prin adresa comunicată anterior, în termen de 5 zile calendaristice.

Ca și în primul caz, investigația a pornit ca urmare a plângerii unei persoane vizate căreia nu i s-a răspuns la cererea transmisă asociației de proprietari.

Pentru a afla noutățile din domeniul protecției datelor, urmăriți-ne pe blog și pe Facebook!

Newsletter Start Lawyers 12/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Educație / Proceduri administrative / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Republicări.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află ce este evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Un articol cu informații utile despre noile modificări ale legislației din domeniul pensiilor.

Vezi care vor fi noile prevederi referitoare la completarea stagiului de cotizare.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Stagiu de cotizare”

Newsletter Start Lawyers 11/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Construcții / COVID-19 / Educație / Pensii / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Turism

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre cum a interpretat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) noțiunea de „sediu” al operatorului.

Un articol cu informații utile despre noile modificări ale legislației din domeniul construcțiilor.

Vezi care sunt noile obligații și răspunderi ale consultanților.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Documentație tehnică – D.T.”

Newsletter Start Lawyers 10/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Achiziții publice / Ajutor de stat /Asigurări / Cetățeni străini / COVID-19 / Educație / Pensii / Proceduri administrative / Publicitate mobiliară / Relații de muncă / Sanitar-veterinar.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre cum a fost evaluat interesul legitim ca temei de prelucrare a datelor personale în cazul Forbes Ungaria!

Un articol cu informații utile despre procedura de acordare a sprijinului financiar pentru telesalariați.

Vezi care sunt actele pe care trebuie să le depună angajatorul!

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „telesalariat”.

Newsletter Start Lawyers 8/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

 • Alegeri locale;
 • Ajutor de stat;
 • Educație;
 • Relații de muncă;
 • Financiar;
 • Zootehnie;
 • Circulație;
 • Mediu;
 • COVID-19.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află care sunt principalele elemente ale informării persoanei vizate!

Un articol cu informații utile despre formarea profesională a salariaților.

Vezi care sunt obligațiile angajatorului!

Dicționar juridic

Termenul juridic al săptămânii: „spălarea banilor”.

Vești bune pentru fermieri: a fost aprobat logotipul „100% rasă autohtonă“

Fermierii își vor putea evidenția produsele cu eticheta 100% rasă autohtonă în cazul în care acestea provin de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Recent a fost publicat un act normativ care reglementează utilizarea voluntară a logotipului 100% rasă autohtonă privind autenticitatea produselor de origine animală, precum și stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia. Este vorba despre Legea nr. 190/2020 care are în vedere susținerea fondului genetic al raselor și menținerii diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic, care fac parte din lista raselor autohtone din România, menționate în anexa nr. 1 a legii.

Scopul legii este de a îmbunătăți producția și comercializarea produselor provenite de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Versiunea bicromatică a mărcii este prezentată mai jos:

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt producătorii agricoli:

 • persoane fizice și juridice;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
 • cooperativele agricole constituite conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004,

Entitățile responsabile de rase sunt entitățile care conduc registre genealogice sau evidențe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România și sunt recunoscute de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ (ANZ). Acestea sunt solicitanții logotipului „100% rasă autohtonă“ și stabilesc „Caietul de sarcini”, setul de condiții în baza căruia un beneficiar poate utiliza logotipul 100% rasă autohtonă pe produsele provenite de la acesta.

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) dețin animale de rasă încadrate în una dintre rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1, conform deciziei emise de ANZ;

b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidențele zootehnice;

c) înființează și conduc evidențele primare în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic;

d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Textul integral al legii poate fi consultat aici.

ONG – S-a prelungit termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

În Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 142 din 19 august 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor.

Data de 1 noiembrie 2020 este termenul până la care se poate depune declarația privind beneficiarul real, pentru anul 2020.

Același termen se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Inițial, termenul a fost 21.07.2010, iar ulterior a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, termen care a expirat la 14/08/2020.

Textul O.U.G. nr. 142/2020 poate fi consultat aici.