teleconferința

Proiect de O.U.G. – Adunările generale în timpul stării de urgență

Pe site-ul Ministerului Justiției a fost publicată o actualizare cu privire la Proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul societăților pentru desfășurarea reuniunilor organelor statutare. Proiectul a intrat în proces de avizare interministerială și va fi propus Guvernului, spre adoptare.

Reguli noi pe timpul stării de urgență

Prevederile au ca obiect organizarea și desfășurarea reuniunilor organelor statutare ale societăților pe durata stării de urgență. Astfel, se propune ca în timpul stării de urgență adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 să poată fi convocate fie prin modalitățile prevăzute de art. 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 (convocare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire), fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului.

Proiectul instituie o derogare de la actele constitutive ale societății deoarece prevede că adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice astfel de mijloace.

Mijloacele electronice de comunicare directă la distanță propuse

Conform reglementărilor propuse, mijloacele electronice de comunicare directă la distanță folosite pentru ținerea adunărilor generale ale acționarilor/asociaților, vor fi teleconferința sau videoconferința, cu obligația respectării caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

Referitor la perioada în care aceste prevederi speciale vor fi aplicabile, în cadrul Proiectului se prevede că acesta va fi aplicabil și adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.

Atenție la prelucrarea datelor cu caracter personal!

Chiar dacă Proiectul nu prevede în mod expres, regulile privind protecția datelor cu caracter personal trebuie respectate. Prin intermediul teleconferințelor sau videoconferințelor se colectează date cu caracter personal cum ar fi imaginea, adresa de IP sau locația participanților. Prin urmare, este foarte important ca organizația să aibă implementate proceduri care să asigure o prelucrare conformă și să respecte astfel drepturile persoanelor vizate.