codul

Codul muncii – Modificări importante

Codul muncii a fost modificat și completat prin Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020

Noutățile privesc adăugarea unor noțiuni noi și a unei proceduri de soluționare amiabilă a conflictelor de muncă. Pe scurt, acestea se referă la:

  • consultantul extern specializat în legislația muncii;
  • expertul în legislația muncii;
  • soluționarea amiabilă a unui conflict individual de muncă.

Consultantul extern specializat și expertul în legislația muncii

Consultantul extern specializat în legislația muncii poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care va putea fi ales în mod liber de către părți.

Acesta poate asista oricare dintre părți la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, la cercetarea disciplinară ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă.

Expertul în legislația muncii este persoana care, pe lângă activitățile pe care le poate desfășura și consultantul extern, poate coordona serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare ale unui angajator.

Procedură prealabilă în cazul conflictelor de muncă

Legea de modificare a Codului muncii introduce un articol conform căruia „În cazul unui conflict individual de muncă, părțile vor acționa cu bună-credință și vor încerca soluționarea amiabilă a acestuia.” De asemenea, prevede o nouă obligație a angajatorilor, aceea de a insera în regulamentul intern procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă. Toate acestea înseamnă că, mai înainte de a merge în instanță pentru soluționarea judiciară a conflictului de muncă, părțile trebuie să încerce soluționarea amiabilă sau să apeleze la procedura concilierii.