cctv

CCTV și Asociațiile de proprietari

Supravegherea prin intermediul CCTV este un subiect intens dezbătut atunci când se pune problema instalării acestuia sau în cazul în care unele persoane sunt deranjate de supravegherea video, măsură pe care, de cele mai multe ori, o consideră disproporționată.

Despre supravegherea CCTV în cazul unei instituții de învățământ am scris o serie de articole unde am analizat o decizie emisă de C.N.I.L. (autoritatea pentru protecția datelor din Franța).

Sancțiunea A.N.S.P.D.C.P. și decizia preliminară TK împotriva Asociației de Proprietari bloc M5A‑Scara A

În România, A.N.S.P.D.C.P. a sancționat o Asociație de Proprietari care nu a adoptat suficiente măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Supravegherea prin intermediul CCTV a făcut obiectul trimiterii preliminare (cauza C‑708/18) formulată în cadrul unui litigiu pe rolul Tribunalului București între TK, pe de o parte, și Asociația de Proprietari bloc M5A‑Scara A, pe de altă parte, cu privire la cererea TK de a se dispune ca această asociație să scoată din funcțiune sistemul de supraveghere video al acestui imobil și să demonteze camerele instalate în părțile comune ale acestuia.

Soluția CJUE a fost în sensul că dispozițiile legale incidente „trebuie interpretate în sensul că nu se opun unor dispoziții naționale care autorizează instituirea unui sistem de supraveghere video precum sistemul în discuție în litigiul principal instalat în părțile comune ale unui imobil cu destinație de locuință, în scopul de a urmări interese legitime care constau în asigurarea pazei și a protecției persoanelor și a bunurilor, fără consimțământul persoanelor vizate, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată prin intermediul sistemului de supraveghere video în cauză îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 7 litera (f) menționat, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.

Practic, instalarea sistemelor de supraveghere video fără consimțământul persoanelor vizate este legală doar dacă se face cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

În ceea ce privește temeiul juridic din legislația națională pentru supravegherea video, Legea nr. 190/2018 enumeră condițiile cerute atunci când temeiul de prelucrare ales de angajator este interesul legitim. Articolul 5 din lege arată că angajatorul poate utiliza sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de acesta. În cazul în care operatorul nu are calitatea de angajator față de persoanele vizate sau utilizează alt temei juridic prevăzut de art. 6 din GDPR, trebuie să se asigure că acesta corespunde situației de fapt în funcție de fiecare caz. Mai multe informații despre obligațiile operatorilor în cazul supravegherii video am scris aici.

Amendă aplicată de Autoritatea pentru protecția datelor din Suedia

Aceste probleme referitoare la supravegherea video făcută de către asociațiile de proprietari nu există doar în România. De exemplu, Autoritatea pentru protecția datelor din Suedia a amendat o asociație de locatari pentru supraveghere video excesivă. Asociația respectivă avea instalate camere video la intrarea principală în imobil, la casa scării și o cameră îndreptată spre îndreptat către o cutie de distribuție în spațiul de depozitare al asociației. Camerele înregistrau video și audio non-stop.

Asociația a fost amendată pentru că:

 • nu a demonstrat o nevoie urgentă de a utiliza supravegherea video și audio;
 • se monitoriza spațiul de depozitare al locatarilor;
 • înregistrarea audio constituie o intruziune suplimentară în sfera privată, în special atunci când este înregistrată într-o clădire rezidențială și că nu există circumstanțe care să o motiveze;
 • problemele cauzate de actele de vandalism petrecute în 2018 invocate de asociație nu pot constitui temei pentru supravegherea constantă până în 2020, nevoia menținerii sistemului de supraveghere trebuind să fie revizuită periodic;
 • nu a informat corespunzător persoanele vizate.

Concluzii

Din prezentarea acestor cazuri care implică Asociații de proprietari/locatari, putem concluziona că atunci când au calitatea de operator de date cu caracter personal ca urmare a utilizării unui sistem CCTV, asociațiile trebuie să:

 • identifice corect temeiul de prelucrare;
 • se asigure că este nevoie de supravegherea video;
 • revizuiască periodic necesitatea supravegherii;
 • se asigure că supravegherea nu constituie o intruziune suplimentară în viața privată a persoanelor vizate;
 • informeze corect și complet persoanele vizate;
 • ia măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor colectate.