newsletter

Modificări privind certificatul de situații de urgență TIP 2 (GALBEN) și prelungirea unor termene

Actul modificator

Ordonanța de Urgență nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 382 din 12 mai 2020, schimbă reglementarea certificatului de situații de urgență TIP 2 (GALBEN).

Modificări

Articolul I modifică art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Modificarea privește adăugarea lunii aprilie a anului 2020 la perioada în care se poate constata diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25%.

Forma modificată a art. 3 este următoarea:

„Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.”

Articolul II modifică litera a) de la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modificarea privește, ca și în primul caz, adăugarea lunii aprilie a anului 2020 la perioada în care se poate constata diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25%.

Forma modificată a art. 6 lit. a) este următoarea:

„a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;”

Formulare actualizate

Modificările de mai sus au dus și la actualizarea certificatului de situații de urgență TIP 2 (GALBEN) și a declarației pe proprie răspundere (Anexele 2 și 3), documente care au fost modificate și înlocuite prin Ordinul nr. 1.706 din 12 mai 2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Articolul III se referă la prelungirea termenelor de valabilitate a documentelor emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.

Emitenții la care face referire art. III sunt:

  • Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare;
  • Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie;
  • Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare;
  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“.