teleconferința

UPDATE: O.U.G. privind Adunările generale în timpul stării de urgență

În Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, despre al cărei proiect am scris aici.

Forma publicată conține toate prevederile proiectului menționate în articolul anterior, prevederi pe care le reluăm pe scurt:

  • convocarea organelor statuare se va face fie prin modalitățile prevăzute de art. 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului;

  • se va putea deroga de la actele constitutive ale societății în sensul că adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice astfel de mijloace;

  • mijloacele electronice de comunicare directă la distanță folosite vor fi teleconferința sau videoconferința, cu obligația respectării caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență;

  • prevederile speciale se aplică și adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.

Textul integral al O.U.G. nr. 62/2020 poate fi accesat aici.