SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 și SSM – Noi obligații specifice pe perioada stării de alertă

Ce prevede Ordinul nr. 3.577/831/2020

Conform H.G. nr. 24/2020 s-a instituit starea de alertă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 15/05/2020.

Pe toată această perioadă, angajatorii trebuie să ia măsurile pentru

 • prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru
 • asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă,

așa cum prevede Ordinul nr. 3.577/831/2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020.

Măsuri obligatorii

Ordinul este aplicabil tuturor angajatorilor din sectorul public și din privat. Aceștia trebuie să implementeze următoarele măsuri:

 1. reinstruirea în domeniul securității și sănătății în muncă adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 tuturor lucrătorilor care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc.
 2. identificarea riscurilor specifice condițiilor de contaminare epidemiologică 
 3. actualizarea documentului de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
 4. afișarea (la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate) regulilor de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
 5. informarea angajaților, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
 6. informarea angajaților cu privire la precauțiunile universal valabile:
  1. menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
  2. menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
  3. evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;
  4. menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;
  5. limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;
 7. asigurarea de culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
 8. limitarea accesului la zonele comune și asigurarea respectării normelor de distanțare socială în aceste zone;
 9. stabilirea de reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;
 10. desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție;
 11. asigurarea triajului observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
 12. amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
 13. interzicerea accesului în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
 14. întreruperea oricărui contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană simptomatică;
 15. aplicarea de benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 m;
 16. aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
 17. dezinfectarea balustradelor, mânerelor ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
 18. dezinfectarea cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar a spațiilor comune și spațiilor de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
 19. acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între lucrători;
 20. evitarea folosirii instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, să asigure nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
 21. asigurarea în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
 22. amenajarea spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere.
 23. limitarea deplasărilor în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și asigurarea că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
 24. asigurarea că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
 25. revizuirea planului de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;
 26. revizuirea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajaților.

Măsuri opționale

Opțional, angajatorii pot să:

 • asigure echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;
 • individualizeze programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • individualizeze programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • creeze spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani).

Măsuri speciale în caz de SARS CoV-2

În situația în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2, angajatorul trebuie să implementeze următoarele măsuri speciale

 • izolarea imediată a angajaților cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru; aceștia vor fi trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;
 • dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
  • se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
  • înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
  • pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;
 • dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
  • nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
  • se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;
 • informarea persoanelor cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

Textul integral al Ordinului nr. 3.577/831/2020 îl puteți găsi aici.